Ondernemerscafe met wethouder, voor velen gemiste kans!

Woensdag 17 juni was het zover.  Zoals meerdere malen aangekondigd kwam wethouder Jan Kottelenberg naar ons ondernemers café om met ons van gedachten te wisselen. Ter ondersteuning was bedrijfscontactfunctionaris Cor Bernhard  meegekomen. Dit om ook inhoudelijk goed beslagen ten ijs te komen. Helaas hadden maar een handvol leden de moeite genomen om aan te schuiven. Wel waren er een aantal ondernemers die ‘nog’ geen lid zijn van onze vereniging. Jan Kottelenberg gaf een korte uiteenzetting van zijn taken als wethouder met betrekking tot ondernemend Eefde. Zijn boodschap was duidelijk: De ondernemer onderneemt en de gemeente ondersteunt waar nodig en mogelijk. Verwacht niet van de gemeente dat zij initiatieven gaat nemen en geld beschikbaar stelt in de hoop dat er ondernemers zijn die daar bij aan willen haken. Als we als ondernemers wat willen moeten we met concrete plannen en deelnemers komen. Als er voor deze plannen voldoende deelnemers zijn en er is ook draagvlak bij de bewoners dan krijgen we alle medewerking van de gemeente in de vorm van ondersteuning. Voor de kosten van de plannen moeten we zelf opdraaien eventueel ondersteund door banken en projectontwikkelaars. De gemeente is geen financier.
                      foto ondernemerscafe 17 juni

 

Herontwikkeling
Een tijdlang werd er gesproken over herontwikkeling van diverse oude  monumentale panden die karakteristiek zijn voor  Eefde. Panden die leegstaan en verpauperen zoals bijvoorbeeld de oude school ’t Kompas, Detmerskazerne en slagerij Van Schooten. Ideeën en meningen over hergebruik vlogen over en weer: Misschien een medisch centrum in Eefde, woningbouw voor jonge gezinnen en concentratie van ondernemers?

We zijn één dorp: wat willen we, wat zijn de mogelijkheden plan technisch, is het economisch haalbaar, hebben we draagvlak  waarbij de gemeente voorwaarde scheppend kan zijn door bijvoorbeeld subsidies, bestemmingsplan wijzigen ed.

Leven in de brouwerij
Conclusie van de deelnemers: Er moet een gezamenlijke visie met een gemeenschappelijk doel komen voor een aantrekkelijk klimaat waar ondernemers elkaar versterken en bewoners graag wonen. Er moet  leven in de brouwerij komen in Eefde.

Jan Kottelenberg haakt hier enthousiast bij aan. Hij geeft ook aan dat Eefde last heeft van haar ligging direct naast Zutphen . Dit is een feit wat niet veranderd en waar we mee om moeten gaan. De gemeente Lochem kan in de praktijk weinig doen aan initiatieven van Zutphen die ons niet passen.

We moeten ophouden oude koeien uit de sloot te halen en gepasseerde stations aan te willen doen.

Kortom, we moeten het samen oplossen:

$     1. Willen

       2. Onderzoeken

$     3. Plannen maken

       4. Ervoor gaan

De eerste stap is gezet: In de zomer vindt er een aftastend gesprek plaats met vertegenwoordigers van  Stichting Accommodaties Eefde, Oranjevereniging Eefde, de Dorpsraad Eefde en de Ondernemersvereniging Eefde. Alle partijen hebben reeds enthousiast gereageerd en  toegezegd aanwezig te zullen zijn. De gemeente zorgt voor een onafhankelijke voorzitter.