Werkzaamheden Kapperallee

Als alles volgens planning blijft gaan zal de Kapperallee in de periode van maart tot en met juli 2019 10 a 12 weken afgesloten worden voor al het gemotoriseerde vervoer.

Dit heeft grote gevolgen voor een aantal ondernemers in Eefde.

Onlangs zijn een aantal leden van de Ondernemersvereniging hierover in gesprek gegaan met Rijkswaterstaat. De afsluiting is onvermijdelijk. Wel is afgesproken dat de Ondernemersvereniging ruim voor de afsluiting bericht krijgt hoe de afsluiting zal plaatsvinden en welke omleidingen er aangegeven gaan worden. Mochten ondernemers het niet eens zijn met de omleidingsroutes dan kunnen ze dat op dat moment nog aangeven en zal er met Rijkswaterstaat gekeken worden wat andere mogelijkheden zijn.